Zjazd Hufca – 17.11.2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                                               Piekary Śl.,27.10. 2017 r.
Komendant Hufca  Piekary Śląskie
im. Hatki, Hadasia i Tomy

Rozkaz L. 8/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Działając na podstawie §49 ust 1 i 2, pkt 5 zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca Piekary Śląskie połączony ze Zjazdem Nadzwyczajnym. Celem Zjazdu Nadzwyczajnego jest wybór komendanta hufca oraz komendy hufca. Zjazd odbędzie się 17.11.2017 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 12 w Piekarach Śląskich

1.2.2. Podaję wykaz instruktorów z czynnym prawem wyborczym:
1. dh. Magdalena Bil – drużynowa
2. phm. Wioletta Brus – członkini KRH
3. hm. Henryk Dyszy – przewodniczący KSI
4. phm. Grzegorz Fogiel – z-ca przewodniczacego KSI
5. dh Beata Gawron – skarbniczka hufca
6. hm. Teresa Gola – przewodnicząca Zespołu ds Kształcenia
7. dh. Zbigniew Górski – szef Radioklubu
8. phm. Elżbieta Kubica – przewodnicząca KRH
9. pwd. Paweł Kubica – członek Komendy Hufca
10. phm. Kazimierz Kudełka – Komendant Hufca
11. phm. Eugeniusz Langer – członek Radioklubu
12. pwd. Grzegorz Ociepka – członek KRH
13. pwd. Zuzanna Ogrodnik – drużynowa
14. pwd. Małgorzata Rosińska – członkini Komendy Hufca
15. phm. Dariusz Stanienda – członek Zespołu ds Kształcenia
16. pwd. Marcin Wojtasik – członek Zespołu ds Kształcenia
17. dh Dominik Zdanowski – drużynowy

Czuwaj !

Phm. Kazimierz Kudełka

DOKUMENTY ZJAZDOWE

Porządek obrad
Regulamin Zjazdu
Sprawozdanie Komendy Hufca
Sprawozdanie Komisji Stopni Instruktorskich
Sprawozdanie Zespołu ds. Kształcenia
Sprawozdanie Środowiskowego Kręgu Instruktorskiego BRZOZA

Reklamy

Wspierane przez WordPress.com.

Up ↑